SSGZ en geestelijke verzorging

Stichting Steunpunt Geestelijke Zorg (SSGZ) levert al ruim 25 jaar professionele, flexibele én cultuursensitieve geestelijke verzorging op ZZP-basis aan partners in verschillende zorgdomeinen.

Geestelijke verzorging is geestelijke begeleiding, hulpverlening en advisering bij vraagstukken op het gebied van zingeving, levensbeschouwing en spiritualiteit. Anders gezegd: geestelijke zorg gaat over mensen met (existentiële) levensvragen. Mensen die soms veel hebben meegemaakt en vastlopen. Mensen, soms nog heel jong, die in een instelling verblijven en niet terecht kunnen bij een vertrouwd netwerk van familie, vrienden of een (geloofs)gemeenschap. Voor hen is er het luisterend oor en de begeleiding van de Geestelijk Verzorger via SSGZ.

SSGZ biedt geestelijke zorg op ZZP-basis aan organisaties en privépersonen. Door ons uitgebreide netwerk met Geestelijk Verzorgers, zorgprofessionals en branchpartners beschikken we over een behoorlijke hoeveelheid kennis en expertise en kunnen we snel en adequaat handelen bij (acute) zorgbehoeften.  

Uniek is dat SSGZ professionals levert van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond, waaronder christelijke, islamitische en hindoe Geestelijk Verzorgers.

De voordelen van SSGZ op een rij:

  • professionele geestelijke zorg,
  • flexibele contracten op ZZP-basis,
  • geestelijk verzorgers van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond,
  • ruim 25 jaar ervaring, met name in de (gesloten) jeugd- en gehandicaptenzorg,
  • zowel intramurale als extramurale dienstverlening, en,
  • beschikbaar voor organisaties, instellingen en privépersonen,

Bent u geïnteresseerd in de dienstverlening van SSGZ? Wilt u vrijblijvend meer informatie ontvangen? Gebruik dan het contactformulier om contact met ons op te nemen. Hartelijk dank!