Financiering

Stichting Steunpunt Geestelijke Zorg biedt al zo’n 20 jaar professionele geestelijke zorg aan partners in de gesloten jeugd- en gehandicaptenzorg. Dit gaat dit om kleine, flexibele contracten met als doel om ook daar geestelijke zorg te krijgen waar er op een andere manier geen mogelijkheden zijn.

De stichting bemiddelt en verzorgt de administratieve afhandeling en declaratie en stimuleert de professionele ontwikkeling van de, bij de stichting aangesloten, geestelijk verzorgers. De stichting rekent daarvoor een uurtarief dat meegenomen wordt in de declaratie naar de opdrachtgever.

Wilt u een beroep doen op onze diensten, dan kunt u ons benaderen via het contactformulier.

Gefinancierde geestelijke zorg

De stichting probeert de beschikbare financiële middelen zoveel mogelijk terug te laten vloeien naar de inzet van geestelijke verzorging. Wilt u ons ondersteunen met een gift? Ook dan kunt u ons bereiken met het contactformulier.