Ons verhaal

Stichting Steunpunt Geestelijke Zorg werd in 1997 opgericht door ds. Eddy Slofstra en Jaap Rus. Vanuit hun werkervaring in de gehandicaptenzorg zagen ze dat er behoefte was aan flexibele, kleinschalige en professionele geestelijke zorg. Aanleiding was het verzoek van een instelling voor verstandelijk gehandicapten om kleinschalige geestelijke zorg aan te bieden aan hun cliënten. Korte tijd later bleek ook een Justitiële Jeugdinrichting belangstelling te hebben voor professionele geestelijke zorg voor hun ingesloten jongeren. Om deze vorm van ondersteuning op een professionele en verantwoorde manier te kunnen bieden, werd Stichting Steunpunt Geestelijke Zorg in het leven geroepen.

Sindsdien heeft SSGZ steeds zorgvuldig en met aandacht vanuit haar missie gewerkt: het brengen van geestelijke zorg op plaatsen waar dit nu niet het geval is.

Als SSGZ geloven wij dat de dienstverlening van een geestelijk verzorger wezenlijk anders is dan die van een begeleider of behandelaar. Geestelijke zorg gaat over existentiële levensvragen; gebeurtenissen in een leven die zwaar zijn of het perspectief op een goede toekomst verhinderen. Dan helpt het om te praten, vooral als het gaat om jongeren of mensen met een beperking die in een (gesloten) instelling verblijven.

Een geestelijk verzorger luistert, met aandacht, met respect, vanuit liefde. En: zonder oordelen. Zodat het delen van gevoelens en twijfels het begin kan worden van een weg van hoop en herstel. De doelstelling van SSGZ is om dit luisterend oor te brengen waar het nodig is.

Inmiddels werkt SSGZ samen met professionals van verschillende levensbeschouwelijke achtergrond, waaronder christelijke, islamitische en hindoe geestelijk verzorgers.

Stichting Steunpunt Geestelijke Zorg kent een driekoppig bestuur:

Teun Cabaret, voorzitter

Connie de Peuter, secretaris 

Joyce Kerklaan, penningmeester

SSGZ staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 28098027.