Ons verhaal

Stichting Steunpunt Geestelijke Zorg is opgericht in 1997 door ds. Eddy Slofstra en Jaap Rus. Vanuit hun werkervaring in de gehandicaptenzorg zagen ze dat er behoefte was aan flexibele, kleinschalige en professionele geestelijke zorg zowel intra- als soms ook extramuraal en aan privépersonen. De aanleiding was een vraag van een neutrale instelling voor verstandelijk gehandicapten om op beperkte schaal geestelijke zorg te bieden aan hun cliënten. Korte tijd later bleek dat ook een pas geopende Justitiële Jeugdinrichting belangstelling te hebben voor professionele geestelijke zorg voor hun ingesloten jongeren.

Om deze vorm van ondersteuning te kunnen bieden, werd een stichting in het leven geroepen. Dit initiatief is uitgegroeid tot de Stichting Steunpunt Geestelijke Zorg. De Stichting werkt nu met een aantal christelijke en islamitische geestelijk verzorgers, die op kleine schaal in diverse Instellingen geestelijke zorg biedt.