Onze Geestelijk Verzorgers

Als SSGZ zijn wij trots en dankbaar om samen te werken met professionals van diverse levensbeschouwelijke achtergrond, waaronder christelijke, islamitische en hindoe geestelijk verzorgers.

Het spreekt voor zich dat onze geestelijk verzorgers voldoen aan de beroepsstandaarden op het gebied van opleiding en competenties. Daarnaast zijn zij gehouden aan de beroepscode voor geestelijk verzorgers, waaronder geheimhoudingsplicht.

Als SSGZ organiseren wij periodiek intervisie- en reflectiebijeenkomsten voor de geestelijk verzorgers die bij ons zijn aangesloten. Op deze manier houden wij onderling voeling met elkaar en met de ontwikkelingen in het vakgebied.