Onze Geestelijk Verzorgers

De Stichting werkt met een tiental christelijke en islamitische geestelijk verzorgers, die op kleine schaal in diverse Instellingen geestelijke zorg bieden. Een aantal stelt zich hier kort aan u voor.

Connie de Peuter
Als geestelijk verzorger wil ik een stukje meelopen met de mensen die op mijn pad komen. Ik luister naar de levensverhalen die verteld worden en samen kijken we naar de belangrijke gebeurtenissen in dat verhaal.
Vreugde en verdriet worden gedeeld en daarbij zoeken we naar dat wat ons inspireert en helpt. Zelf heb ik een christelijke levensovertuiging; die is echter niet bepalend voor mijn werk.
Ik wil er voor iedereen zijn en op een respectvolle manier omgaan met de levensbeschouwing van anderen. Meer nog dan wat mij bezielt, is de bron van waaruit de mensen die ik ontmoet leven, belangrijk.
Al ruim 30 jaar heb ik als geestelijk verzorger gewerkt voor mensen met een verstandelijke beperking, hun verwanten en hun netwerk; in de jeugdzorg en in de jeugdgevangenis. Daarnaast heb ik veel ervaring in het omgaan met verlies; het verzorgen van afscheidsbijeenkomsten en het vormgeven en uitvoeringen van diverse vieringen.  Connie de Peuter

Connie Karsten
Ik ben actief vanuit de evangelische stroming, uitgaande van het christelijk geloof. Het voorbeeld van Jezus als inspiratie voor het werken met allerlei soorten mensen. Proberen te kijken naar mensen met Gods ogen.

Timo van der Heijden
Uit eigen ervaring weet ik hoe kostbaar het is wanneer er oprecht naar je geluisterd wordt. Dat er ruimte is om te vertellen, jezelf te zijn, zonder oordeel of negatieve gevolgen. Wanneer ik die ruimte binnentreed leer ik mijzelf beter kennen en ontdek ik dat ik gekend ben door de ander en door God. Zo’n plek wil ik bieden voor een ander, door oprecht te luisteren en door dat verhaal vervolgens in verbinding te brengen met Gods kennen. 
Ik ben een luisteraar. In het luisteren naar verhalen van mensen die geconfronteerd worden met ingrijpende gebeurtenissen en ervaringen komen bijna als vanzelfsprekend de dingen die er echt toe doen naar boven. Samen zoeken we of er misschien tóch woorden zijn voor dat, waar eigenlijk geen woorden voor zijn; of er ankerpunten zijn voor dat waar geen touw aan vast te knopen is; of en waar er lucht is voor dat wat de adem beneemt en wat het voor mijn gesprekspartner betekent als die woorden er niet blijken te zijn. 

Jan van den Dorpel
Ik werk als geestelijk verzorger vanuit de protestants-christelijke traditie. Mijn invalshoek is simpel; zoals God in Christus mij liefheeft en tegemoet komt, zo wil ik mijn gesprekspartner tegemoet treden. Dat betekent concreet dat mijn gesprekshouding altijd open, onvoorwaardelijke en accepterend zal zijn.