Onze partners

SSGZ heeft samenwerkingsovereenkomsten met een aantal toonaangevende instellingen voor (gesloten) jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg.

Tot onze partners behoren onder andere:

Horizon Jeugdzorg (onderdeel van iHUB)
RKZ

De geestelijk verzorgers van SSGZ zijn niet alleen inzetbaar voor het contact met individuele cliënten of bewoners en het organiseren van groepsbijeenkomsten zoals gesprekskringen en religieuze vieringen of herdenkingen.
Ook zijn onze professionals beschikbaar voor het ondersteunen van teamleden en familie, of het leiden van een Moreel Beraad, Spiegelgesprekken of het verzorgen van klinische lessen.
Een zorgmanager van Middin, gespecialiseerd in gehandicaptenzorg in Zuid-Holland, vertelt:
“De twee geestelijk verzorgers van SSGZ zijn van grote waarde voor de 150 bewoners van de locatie Binnenklingen van Middin in Den Haag. Elke dinsdag is één van de twee aanwezig. Om te luisteren, te zingen of er gewoon te zijn. De bewoners kunnen door hun verstandelijke beperking niet altijd aangeven wat ze bedoelen, waar ze last van hebben, waar ze bang voor zijn. Juist dan is het zo fijn wanneer iemand je aanvoelt, ziet, begrijpt. Er echt voor je is. Samen huilen of samen lachen maakt het leven mooier. Ook voor de teamleden en familieleden zijn ze er. Om ondersteuning te bieden of om mee te denken over grote vraagstukken. Ook organiseren zij de gezamenlijke jaarlijkse kerstviering, echt een fantastisch feest!”