Onze partners

SSGZ heeft samenwerkingsovereenkomsten met een aantal toonaangevende instellingen voor (gesloten) jeugdzorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg.

Tot onze partners behoren onder andere:

Jeugdzorg, speciaal onderwijs en jeugd-ggz

Zorg voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Specialistische jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen.
Zorg voor mensen met een beperking of niet-aangeboren hersenletsel.
Zorg voor jongeren met ernstige gedragsproblemen, lichte verstandelijke beperking en psychiatrische klachten.


Medisch Specialistische ZorgEen zorgmanager van Middin, gespecialiseerd in gehandicaptenzorg in Zuid-Holland, vertelt:
“De twee geestelijk verzorgers van SSGZ zijn van grote waarde voor de 150 bewoners van de locatie Binnenklingen van Middin in Den Haag. Elke dinsdag is één van de twee aanwezig. Om te luisteren, te zingen of er gewoon te zijn. De bewoners kunnen door hun verstandelijke beperking niet altijd aangeven wat ze bedoelen, waar ze last van hebben, waar ze bang voor zijn. Juist dan is het zo fijn wanneer iemand je aanvoelt, ziet, begrijpt. Er echt voor je is. Samen huilen of samen lachen maakt het leven mooier. Ook voor de teamleden en familieleden zijn ze er. Om ondersteuning te bieden of om mee te denken over grote vraagstukken. Ook organiseren zij de gezamenlijke jaarlijkse kerstviering, echt een fantastisch feest!”