Onze partners

De geestelijk verzorgers van SSGZ worden ingezet bij instellingen voor geestelijk gehandicapten en gesloten jeugdzorg op verschillende locaties in Noord- en Zuid-Holland.
Eén daarvan is Middin, een grote organisatie, die o.a. ondersteuning en zorg biedt in Zuid-Holland op woonlocaties aan cliënten met een verstandelijke beperking.

Zorgmanager Middin:
“De twee Geestelijk Verzorgers zijn van grote waarde voor de 150 bewoners van de Binnenklingen van Middin. Elke dinsdag is één van de twee aanwezig. Om te luisteren, zingen of er gewoon te zijn.
De bewoners kunnen door hun verstandelijke beperking niet altijd aangeven wat ze bedoelen, waar ze last van hebben, waar ze bang voor zijn. Juist dan is het zo fijn wanneer iemand je aanvoelt, ziet, begrijpt. Er echt voor je is. Samen huilen of samen lachen maakt het leven mooier. Ook voor de teamleden en familieleden zijn ze er. Om bedding te bieden of om mee te denken over grote vraagstukken. Het jaarlijkse gezamenlijke kerstfeest is letterlijk en fantastisch feest!”